Legendy znad Wisły

Profesor Hilary Szczebrzeszyński zaprasza
młodych widzów na lekcję o Polsce
opowiedzianą poprzez legendy znad Wisły.

26 listopada 2021 r.